System wynagrodzenia kwotowego

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z klientem, określana jest konkretna kwota za wykonanie zlecenia.

SYSTEM WYNAGRODZENIA KWOTOWEGO

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z klientem, określana jest konkretna kwota za wykonanie zlecenia. Najlepiej sprawdza się w sprawach, w których z góry można określić zakres pracy i wymiar czasowy. System stosowany najczęściej w przypadku prowadzenia postępowania przed sądem. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800).

System rozliczeń godzinowych

System ten polega na określeniu wynagrodzenia Kancelarii zgodnie z ustaloną stawką za godzinę pracy, ustalaną z Klientem indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od ilości czasu poświęconego na załatwienie danej sprawy.

SYSTEM ROZLICZEŃ GODZINOWYCH

System ten polega na określeniu wynagrodzenia kancelarii zgodnie z ustaloną z Klientem stawką za godzinę pracy. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od ilości czasu poświęconego na załatwienie danej sprawy oraz stopnia jej skomplikowania. Wynagrodzenie w systemie rozliczeń godzinowych dedykowane jest głównie dla stałej obsługi prawnej oraz w sytuacjach, gdy ze względu na złożoność sprawy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i czasu pracy.

Wynagrodzenie success fee

Premia za sukces stanowić może dodatkowy element w/w sposobów wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE SUCCESS FEE

System wynagrodzenia określany jako premia za sukces stanowić może dodatkowy element wynagrodzenia kwotowego lub systemu rozliczeń godzinowych. Zazwyczaj jest to określona kwota lub procent, a przy zastosowaniu tego systemu rozliczeń stawki wynagrodzenia bazowego ulegają obniżeniu.

System ryczałtu z limitem godzin

Stanowi połączenie sytemu ryczałtowego i godzinowego, kolejne godziny rozliczane są według systemu godzinowego.

SYSTEM RYCZAŁTU Z LIMITEM GODZIN

Stanowi połączenie sytemu ryczałtowego i godzinowego, po przekroczeniu przez klienta ustalonego wcześniej limitu godzin lub limitu spraw/czynności w danej sprawie w ramach ryczałtu, kolejne godziny rozliczane są według systemu godzinowego.

System rozliczeń ryczałtowych

Wynagrodzenie ustalane jest miesięcznie lub jednorazowo, przyjmuje postać z góry ustalonej kwoty.

SYSTEM ROZLICZEŃ RYCZAŁTOWYCH

Wynagrodzenie ustalane jest miesięcznie lub jednorazowo, przyjmuje postać z góry ustalonej kwoty. System rozliczeń ryczałtowych dedykowany jest Klientom, którzy zainteresowani są stałą obsługą prawnika, ale również Klientom, którzy chcą jednorazowo uiścić wynagrodzenie dla kancelarii za prowadzenie całej sprawy. W przypadku stałej obsługi Kancelaria ustala w porozumieniu z Klientem liczbę godzin, w ramach których ma on zapewniony stały dostęp do obsługi prawnej w pełnym zakresie, w tym udział prawnika w ważnych spotkaniach na terenie całego kraju. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym Klient otrzymuje korzystniejszą stawkę godzinową w stosunku do systemu rozliczeń godzinowych.

Dowiedz się więcej na temat modelu współpracy opartego o porady online.

Dowiedz się więcej na temat modelu współpracy opartego o porady online.