Nasz Zespół

Adam Cały

Adwokat, Właściciel Kancelarii

Adwokat Adam Cały złożył egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu – nr wpisu WRO/Adw/2757.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Prawo oraz Administracja, a także studia licencjackie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu na kierunku Europeistyka.

Był również stypendystą programu „Socrates Erasmus w École de Commerce Européenne w Lyonie (Francja) na kierunku Business Studies.

Ukończył Aplikacje Komorniczą w Izbie Komorniczej we Wrocławiu. Przez 11 lat związany był zawodowo z egzekucją sądową zajmując stanowisko Aplikanta Komorniczego a następnie Asesora Komorniczego. Były członek Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie w latach 2020-2021. Prowadzi szkolenia aplikantów adwokackich z zakresu postępowania egzekucyjnego.

Doświadczenie zawodowe zebrane na przestrzeni lat pozwala mu spojrzeć na problemy klientów nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej.

Prywatnie jest miłośnikiem biegów długodystansowych i podróży. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.

Jacek Giza

Aplikant Adwokacki

Aplikant Adwokacki Jacek Giza wpisany jest na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu- nr wpisu WRO/Apl/3013. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu a obecnie odbywa Aplikacje Adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Przez 5 lat związany zawodowo z egzekucją sądową pracując w jednej z wrocławskich kancelarii komorniczych, wykonywał na zlecenie komornika sądowego wszelkie czynności sądowego postępowania egzekucyjnego.

Po za współpracą z kancelarią świadczy usługi dla jednej z wiodących instytucji leasingowych w kraju świadcząc usługi z zakresu stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Specjalizuje się w instytucji prawnej beneficjenta rzeczywistego, a więc ujawnianiem osób fizycznych, które faktycznie kontrolują dany podmiot gospodarczy. Wspomaga instytucje obowiązane (m.in. spółki prawa handlowego) w wykonywaniu ustawowych obowiązków jakie nakłada na nie ustawa AML. Świadczona pomoc prawna zmierza m.in. do ustalanie struktury własności i kontroli i zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do właściwego rejestru. Swoje zadania realizuje poprzez wykładnię treści umów spółek, uchwał, sprawozdań finansowych oraz pozostałych dokumentów korporacyjnych oraz ich analizy pod kątem obowiązujących regulacji prawnych. Reprezentuje instytucje obowiązane w postępowaniach przed Ministrem Finansów oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Przedmiotem jego zainteresowania jest w szczególności prawo cywilne, gospodarcze oraz prawo rodzinne.

Amatorsko trenuje pływanie, a wolny czas poświęca na podróże. Posługuje się językiem angielskim.

Lidia Adamek

Specjalista ds. Podatkowych i Ubezpieczeń Społecznych

Od 2013 roku wykonuje zawód księgowej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja, jednak podejmowanie praktyk i staży w różnych obszarach prawa w czasie studiów uświadomiło jej, że to właśnie podatki są dziedziną , w której czuję się najlepiej. Doświadczenie zawodowe uzyskane na przestrzeni lat pozwala spojrzeć jej kompleksowo na zagadnienia dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecność Pani Lidii w zespole podnosi poziom wyspecjalizowana kancelarii w sprawach dotyczących sporów z Organami Podatkowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Doradza klientom kancelarii w zakresie doboru najbardziej optymalnych form opodatkowania. Oprócz stałej współpracy z kancelarią prowadzi działalność gospodarczą Podatki Online gdzie skutecznie pomaga osobą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie całej Polski.

Prywatnie jest miłośniczką wędrówek górskich, powieści fantasy oraz twórczości Tima Burtona.

Potrzebujesz pomocy adwokata?