Postępowanie egzekucyjne

Uzyskanie dla wierzyciela wyroku zasądzającego zazwyczaj kończy spór sądowy. Często jednak zasądzone roszczenie lub obowiązek jest jedynie tytułem wykonawczym bez pokrycia. Tylko skutecznie przeprowadzone postępowanie egzekucyjne daje nam gwarancję uzyskania świadczenia objętego treścią tytułu wykonawczego. 11 letnie praktyczne doświadczenie właściciela kancelarii związane z egzekucją sądową , tysiące przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz wiedza dotycząca postępowania egzekucyjnego daje gwarancje na zabezpieczenie interesów wierzyciela na najwyższym poziomie.

Bardzo często dochodzi do sytuacji kiedy przeciwko dłużnikom Komornik Sądowy, Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzi postępowanie egzekucyjne. Nierzadko zdarza się, że postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte niecelowo. Jednak w sporze z organem egzekucyjnym to dłużnik jest zawsze osobą mnie doświadczoną i mniej zorientowaną w gąszczu skomplikowanych przepisów i procedur. Aby skutecznie bronić się przed egzekucją potrzebna jest pomoc doświadczonego pełnomocnika, który nie tylko posiada wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim potrafi skutecznie doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego. A w razie, gdy egzekucja prowadzona jest celowo, zapewnić dłużnikowi ochronę jego praw i skutecznie prowadzić negocjacje z wierzycielem, które doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Wspieramy w następujących sprawach:

 • skarga na czynności komornika sądowego
 • zarzuty do opisu i oszacowania nieruchomości
 • wniosek o wyłączenie komornika sądowego
 • zarzuty do planu podziału
 • powództwo o zwolnienie zajętej rzeczy spod egzekucji
 • powództwo przeciwegzekucyjne
 • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
 • wyjawienie majątku dłużnika
 • spis inwentarza
 • zabezpieczenie spadku
 • opróżnienie lokalu z osób i rzeczy
 • wprowadzenie wierzyciela w posiadanie
 • wydanie rzeczy

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Pozostałe specjalizacje

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego bez względu na to czy wbrew własnej woli staliśmy się podmiotem prawa cywilnego czy świadomie chcemy kształtować swoją sytuację prawną. Wsparcie udzielane jest w formie stałej obsługi oraz pomocy doraźnej.

Rozwód i alimenty

Rozwiązanie małżeństwa pociąga za sobą szereg poważnych konsekwencji związanych ze sferą życia rodzinnego, które trzeba na nowo poukładać i określić nowe ramy prawne, w których będzie funkcjonowała rodzina. Na sprawę rozwodową nie można zatem spojrzeć jedynie z perspektywy przepisów.

Kontakty z dziećmi

W kancelarii zajmujemy się prowadzeniem postępowań sądowych, negocjacji i mediacji w sprawach o kontakty z dziećmi. Jako adwokat i ojciec prowadząc kancelarię staram się zapewnić kompleksową pomoc prawną zarówno matkom jak i ojcom z pełnym zrozumieniem różnic dla każdej z płci.

Prawo spadkowe

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie spraw spadkowych, zarówno po spadkobiercach zmarłych w Polsce jak i za granicą. Obsługujemy spadkobierców oraz ich rodziny w pełnym zakresie nabywania praw i obowiązków majątkowych po osobie zmarłej przez spadkobierców oraz inne osoby.

Prawo pracy

Kancelaria oferuje wparcie zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami, bez znaczenia czy przeciwnikiem sporu jest mała rodzinna firma czy globalna korporacja. Wspieramy klientów na każdym etapie sprawy, prowadząc negocjacje z pracodawcami.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka daje osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej możliwość ponownego finansowego startu. W ostatnich latach złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej staje się coraz częstszym sposobem na naprawienie swojej sytuacji finansowej.

Kredyty frankowe

W gąszczu wielkich kancelarii wyspecjalizowanych w pomocy osobom posiadającym kredyt hipoteczny warto zwrócić uwagę na mniejsze podmioty, jak nasza kancelaria, która w obsłudze frankowiczów cechuje się konkurencyjnością względem kancelarii korporacyjnych.

Prawo budowlane

Jeżeli potrzebujesz pomocy w prawnej w zakresie szeroko pojętego prawa budowlanego w naszej kancelarii uzyskasz specjalistyczną i kompleksową pomoc prawną dotyczącą wszystkich aspektów związanych z budownictwem. Reprezentujemy inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców.

Prawo gospodarcze

Oferta kancelarii skierowana jest nie tylko do pomiotów już prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy i branży, ale również do osób, które zdecydowały się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zastanawiają się jednak jaka forma prawna będzie dla nich najlepsza.

Postępowanie egzekucyjne

Uzyskanie dla wierzyciela wyroku zasądzającego zazwyczaj kończy spór sądowy. Często jednak zasądzone roszczenie lub obowiązek, jest jedynie tytułem wykonawczym bez pokrycia. Tylko skutecznie przeprowadzone postępowanie egzekucyjne daje nam gwarancję uzyskania świadczenia objętego treścią tytułu wykonawczego.

Postępowanie
dyscyplinarne

Kancelaria adwokacka oferuje Komornikom Sądowym, Asesorom Komorniczym i Aplikantom Komorniczym obronę w postępowaniach dyscyplinarnych na każdym etapie postępowania. Właściciel kancelarii Adam Cały od 2010 roku związany był kancelarią Komornika Sądowego.

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Oferta kancelarii w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce skierowana jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, a także osób niezwiązanych zawodowo na terytorium RP, które chcą odwiedzić rodzinę, krewnych lub scalić już rodzinę legalnie przebywającą w Polsce.